Banner-saedTransparente

Universalitzar i compartir el coneixement humà és un dels grans avantatges d'Internet i dels processos digitals. Les Tecnologies de la informació i la comunicació han generat noves eines per editar, estructurar, difondre i accedir a la cultura.

Banner-QUI-SOM

SAED és una PIME de desenvolupament tecnològic i virtual que fusiona la consultoria estratègica d'especialització i coneixement en diferents àrees d'una organització amb la digitalització i el desenvolupament de plataformes virtuals i Intel·ligència artificial.

Va ressorgir d'una empresa consultora especialitzada en la implantació de sistemes documentals de qualitat i control en seguretat alimentària i mediambiental.

Ajuda a petites i grans empreses a adaptar i millorar diferents sistemes operatius de treball en diversos sectors.

mision-icono

MISSIÓ

Proporcionar un elevat nivell de protecció de la salut humana, la sanitat animal i vegetal i la seguretat alimentària.

Potenciar l'oferta de nous productes i serveis digitals. Dinamitzar l'activitat econòmica i empresarial.

prismatics

VISIÓ

Interconnectar diferents departaments de l'empresa per obtenir una coordinació més eficaç en la gestió empresarial.

unnamed

VALORS

Generar valor social. Equiparar els nivells de productivitat, rendibilitat i competitivitat amb els països més avançats de la Unió Europea.