SAED l'informa sobre la seva política de privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser obtingudes durant la navegació a través de el lloc web http://saed.cat.

En aquest sentit, SAED garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L'ús de lloc web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE

 • Titular: SAED.
 • NIF: B63513469
 • Domicili: Carrer Vinyes d'en Mandri, 76, Sant Vicenç de Montalt, 08394, Barcelona - Espanya.
 • Correu electrònic: info@saedpv.com
 • Lloc web: http://saed.cat

PRINCIPIS APLICATS AL TRACTAMENT DE DADES

En el tractament de les seves dades personals, el titular ha d'aplicar els següents principis que s'ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: el Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el titular informarà l'Usuari prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: El titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que els sol·licita.
 • Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recollides durant el temps estrictament necessari per al cap o els caps de el tractament. El Titular informarà l'Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
  En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i elimina aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades personals recollides seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.
  El Titular pren les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Per navegar per http://saed.cat no cal que faciliti cap dada personal.

Els casos en què vostè sí que proporciona les seves dades personals són els següents:

DRETS

El Titular l'informa que sobre les seves dades personals té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades emmagatzemades.
 • Demana una rectificació o la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se a el tractament.

No pot exercitar el dret a la portabilitat de les dades.

L'exercici d'aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l'interessat, sol·licitant-lo directament a la persona titular, el que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment, pot dirigir-se a SAED i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemades i com els ha obtingut, sol·licitar la rectificació dels mateixos, oposar-se a el tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d'aquestes dades en els fitxers del Titular.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha d'enviar un correu electrònic a info@saedpv.com juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

Té dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Quan vostè es connecta a el lloc web per enviar un correu a la persona titular, es subscriu al seu butlletí està facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és SAED. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar aquesta informació, dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per - SAED -

Les dades personals i la finalitat del tractament per part del Titular és diferent segons el sistema de captura d'informació:

Existeixen altres finalitats per les que el Titular tracta dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions recollides en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajudin a aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
 • Per analitzar la navegació dels usuaris. El Titular arreplega altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'Usuari quan navega pel lloc web les característiques i finalitat estan detallades en la Política de Cookies.

SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Per protegir les seves dades personals, el Titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció dels mateixos.

Les seves dades podran ser incorporades a un fitxer de llista de correu, de el qual SAED és responsable de la seva gestió i tractament. La seguretat de les seves dades està garantida, ja que SAED pren totes les mesures de seguretat necessàries i li garanteix que les dades personals només es faran servir per a les finalitats donades.

SAED informa l'Usuari que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades estigui emprada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament . En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a l'tercer quan SAED disposi d'el consentiment exprés de l'Usuari.

No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment a l'Usuari informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

CONTINGUT D'ALTRES LLOCS WEB

Les pàgines d'aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d'altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si hagués visitat l'altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vostè, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció usant aquest codi.

POLÍTICA DE COOKIES

Perquè aquest lloc web funcioni correctament necessita utilitzar cookies, que és una informació que s'emmagatzema en el seu navegador web.

A la pàgina Política de Cookies pot consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les cookies.

Legitimació per al tractament de DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar amb el Titular, subscriure a un butlletí o fer comentaris en aquest lloc web ha d'acceptar la present Política de Privacitat.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Les categories de dades personals que tracta el titular són:

 • Dades identificatives.
 • No es tracten categories de dades especialment protegides.

CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals que proporciona el Titular es conservaran fins que sol·liciti la seva supressió.

DESTINATARIS de dades personals

NAVEGACIÓ WEB

Al navegar per http://saed.cat es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l'adreça IP, geolocalització, un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar-lo.

El lloc web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

El Titular utilitza la informació obtinguda per obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per recopilar informació demogràfica.

El Titular no es fa responsable del tractament de les dades personals que realitzin les pàgines web a les que pugui accedir a través dels diferents enllaços que conté el lloc web.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES PERSONALS

Vostè es compromet a que les dades facilitades a Titular siguin correctes, complets, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades.

Com Usuari de el lloc web vostè és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades trameses a el lloc web exonerant a SAED de qualsevol responsabilitat al respecte.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Com Usuari de el lloc web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, accepta i consent el tractament dels mateixos per part de SAED en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Revocabilitat

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha d'enviar un correu electrònic a info@saedpv.com juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

L'exercici d'aquests drets no inclou cap dada que SAED estigui obligat a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estan vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.