Productes

Plataforma, Software i APP

 

Transformació Hibrida dels serveis destinats a la seguretat alimentària: Plataforma ecosistema d'informació + Coach tècnic. Retroalimentació més eficaç i eficient (avantatge)

Una gran novetat del sistema ERESA és la integració de totes les fases implicades en l'avaluació de la seguretat alimentària en una única plataforma. 

Captura

Convergir entre Noves tecnologies amb l'especialització de la valor humà, per això explicarem primer el producte modular com APP en seguretat alimentària que serà alimentada per inputs d'informació automatitzats i de el personal implicat en els processos de producció (no especialitzats en seguretat alimentària).