Serveis

Serveis Digitals

A dia d'avui SAED tindria dues idees inicials de desenvolupament en els sectors que abasten la cadena alimentària i el sector de gestió i organització empresarial. En aquest projecte es desenvoluparà primer la plataforma de seguretat alimentària per aprofitar l'avantatge competitiu de SAED sobre els seus antecedents.

 

servicios
servicios 2

Aplicacions i programari

 

Desenvolupament de noves solucions i mòduls digitals

Actuacions enfocades a millorar la competitivitat de les pimes, fomentant des de la seva adaptació als nous entorns, fins a un millor aprofitament de les TIC en un context, l'actual, centrat en l'economia digital.

Com a la reutilització de la informació elaborada o custodiada per les empreses (AAPP, tenint sempre presents les directives europees relacionades.)

Reciclatge de plataformes o aplicacions digitals implantades.

Auditoria i Assessorament 

A pimes sobre aplicacions i eines programari, de cara a facilitar la posada a la seva disposició de les dades que es generen, fruit de la seva activitat.

Estudi personalitzat sobre qualsevol plataforma implantada respecte a la seva usabilitat, funcionalitat, eficàcia en l'ús de la informació, i evolució i adaptació amb altres eines.

serviciosAuditorias4
servicios 4

Plans de Digitalització

Assessors Digitals "per a la realització de Plans de Digitalització (PD) que ajudin a les pimes en la incorporació de les TIC en els seus processos (gestió del negoci, relació amb tercers, comerç electrònic i digitalització de serveis o solucions ).

Com la difusió d'accions de sensibilització i dinamització a la pime en el seu procés de transformació digital i als emprenedors.

Suport i Seguiment de l'activitat permanent sobre solucions implantades

Suport: atenció i resolució de consultes sobre les solucions i metodologies TIC per millorar la gestió de les empreses.

servicios 5